April 2013 - Kopieën - Stichtingchauffeurstoekomst 2016 -2017

Stichting Chauffeurstoekomst
KVK 56199317 - Rechtspersoon
ABNAMRO reknr: NL35ABNA0484876546
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Collumn

Hand op de knip of niet?

Veel wegvervoerders houden momenteel de hand op de knip, er worden bijzonder weinig vrachtwagens en trailers verkocht. Dit constateert het ING Economisch bureau.
Aankoop vrachtwagens daalt met 5% en de aankoop van trailers daalt met 8% ten opzichte van 2012, dat al een slecht jaar was.

Het is niet zo vreemd dat er niets of weinig wordt gekocht. Er wordt ook niets verdiend en velen rijden zelfs onder de kostprijs. Bij de VERN komen soms vrachtprijzen binnen van vervoerders, die ons met verstomming slaan. Enkele voorbeelden hier van.
Een rit naar Londen met bloemen kost normaler wijze  € 1.250,- en dan is er nog niets aan verdiend. Deze rit ging weg voor € 750,- naar een Oost-Europeaan. Men moet zich wel realiseren dat de overtocht al € 450,- euro kost. Om de kosten voor de diesel, chauffeur en de vrachtwagen te betalen is € 300,- euro over. Dit kan zelfs voor een Oost-Europees transportbedrijf totaal niet uit. We weten niet wat de chauffeur nog krijgt als salaris, maar we kunnen ons hier wel wat bij voorstellen.

Volgende voorbeeld, een van onze leden kon terug laden in Mulhouse Frankrijk voor Volendam. Hem werd   € 500,- euro geboden, inclusief de tolkosten. Hij heeft deze rit geweigerd, de kosten zijn hoger dan de opbrengsten en is leeg terug gereden.
De verlader melde aan hem dat hij de rit uiteindelijk toch niet had gekregen, want een Oost-Europeaan ging deze rit rijden voor € 375,- euro, inclusief tolkosten.

Dit zijn maar twee voorbeelden van de vele die wij binnen krijgen. Als we nu kijken naar de reactie van de EVO, de overkoepelende organisatie voor de verladers, die juicht dit toe, want zij vinden dat de verlader het recht heeft om de goedkoopste vervoerder uit te kiezen.
Tevens staan de verladers enorm voor de vergroening van de transportsector, Euro 6 motoren moet iedereen aanschaffen, want dit is goed voor duurzaam vervoer.
Maar met deze prijzen gaan de Nederlandse transportsector alleen maar kopje onder en is er absoluut geen geld om het wagenpark te vernieuwen, zelfs voor de Oost-Europese transportbedrijven niet.

De prijzen van de Oost-Europese transportbedrijven heeft niet alleen gevolgen voor de Nederlandse transporteur, maar zelfs voor de binnenscheepvaart. Het vervoer wordt op dit moment zo goedkoop gedaan dat er een omgekeerde modal-schift aan de gang is.
Containers bijvoorbeeld gaan nu terug naar het wegvervoer want de Oost-Europese transportbedrijven rijden nu goedkoper als de binnenscheepvaart nu kan varen.
Op dit moment gaan vele binnenschippers failliet. Meer dan 90% is zelfstandig eigenaar, dit is een ramp voor deze gezinnen. Vernieuwing van de schepen om de duurzaamheid in het transport te verwezenlijken is in de binnenscheepvaart ook een utopie.
Banken ondersteunen niets meer, ook de ING niet, die zich zorgen maakt over de markt ontwikkelingen.

Over het algemeen kan men spreken van een korte termijn beleid, zowel van de verladers als van de politici. Gemiddeld gaat een vrachtwagen 7 jaar mee, dan is hij echt aan vervanging toe. Door de lage prijzen politiek die gevoerd word, kan men niet vernieuwen en lopen de reparatiekosten van de verouderde vrachtwagen op. Transportbedrijven die overschakelen naar Oost-Europese chauffeurs krijgen op dit moment te maken met een ander fenomeen. Verladers ontdekken zeer snel dat men met zeer goedkope chauffeurs werkt, en verlangen dat de Oost-Europese vrachtprijzen ook verlaagd gaan worden.
Normaal rijden zij al 20% onder de kostprijs van een Nederlands transportbedrijf en denken door de goedkope chauffeur nog winst te maken. Maar als zij nog verder moeten zakken met de vrachtprijs vanwege de inzet van de goedkope chauffeur, dan houden zij onderaan de streep nog steeds niets over. Investeren in nieuw materiaal is dan nog steeds bijna niet mogelijk. Transportbedrijven met de mogelijkheid tot op en overslag kunnen nog wel nieuw materiaal kopen, maar hoelang duurt dit nog?

Het volgende fenomeen doet zich ook voor, de salarissen van de Nederlandse chauffeur kan men gerust laag noemen. Instroom van jongeren is zeer laag te noemen en de vergrijzing begint nu toe te slaan. Er is in Nederland nu een tekort van 4.2% aan chauffeurs.
In bijvoorbeeld Polen bedraagt dit al 8.4%, ook daar zijn de chauffeurs op en kiezen jongeren niet vaak meer voor het vak van chauffeur. In geheel Oost-Europa zijn er nu 30.000 chauffeurs tekort. Ook daar is het natuurlijk bekend dat chauffeurs uitgebuit worden.

Als men overal in Europa het transportbedrijf en haar chauffeurs dermate onder druk zet dat men niet meer kan overleven, dan kunnen er geen goede salarissen betaald worden, geen nieuw materiaal aangeschaft worden en dit heeft weer gevolgen voor de toeleveringsbedrijven die weer werkgelegenheid verliezen.
Momenteel zijn er 613.000 werklozen en 700.000 buitenlanders in Nederland. Onze productiebedrijven verdwijnen al jarenlang naar het buitenland, want daar is het goedkoper produceren. Maar het rijke westen moet deze producten kopen en als die aan de bedelstaf gebracht worden, wie koopt deze goedkope producten dan nog? In China is op dit moment deze discussie al aan de gang, want wie gaat hun producten dan nog kopen?
Hun eigen interne markt is te arm voor deze producten, dit geld ook voor India.
Binnen Europa geld hetzelfde, het Oosten van Europa is goedkoop en wij het rijke westen gaan daaraan kapot. Het Oosten van Europa heeft dan ook geen afzetmarkt meer en blijven arm. De EU vind dat de markt nog verder opengesteld moet worden, nog meer arme mensen erbij die onze producten niet kunnen betalen. Wij moeten vele miljarden subsidie aan deze landen betalen om de boel overeind te houden, een bodemloze put. Kroatië is momenteel het volgende land dat zich aansluit, ook die moeten wij weer betalen.

Het roer moet om want wij gedragen ons al veel te lang als makke schapen, want iedereen is bang voor zijn werk of inkomen in deze moeilijke tijden. De politici zullen zeker het roer niet om gooien zonder dringende signalen uit de samenleving. Laten wij dit signaal afgeven, het is nodig voor onze toekomst, want dan kunnen wij weer investeren en is er weer voldoende werk tegen normale prijzen.  
  


VERN

©stichtingchauffeurstoekomst.nl - 2016

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu