December 2013 - Kopieën - Stichtingchauffeurstoekomst 2016 -2017

Stichting Chauffeurstoekomst
KVK 56199317 - Rechtspersoon
ABNAMRO reknr: NL35ABNA0484876546
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Collumn

Na jaren van strijd!!

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maatregelen genomen die mij als muziek in de oren klinken. Eindelijk gaan we de schijnconstructies en de valse concurrentie aanpakken. Schijnconstructies worden gebruikt om de loonkosten te drukken door de werkgevers, vaak gaan zij hiervoor de randen van de wet opzoeken of gaan daar overheen. De protestactie in Zwolle, 60 km acties op de wegen en de ontelbaar vele malen dat wij aandacht hebben gevraagd, nationaal als internationaal, voor de oneerlijke concurrentie en de behandeling van de Oost-Europese werknemer, worden nu aangepakt in de onderstaande maatregelen die ik hier in het kort zal beschrijven.

Men is gestart met de uitwerking van de maatregelen op de onderwerpen, schijnzelfstandigheid, ontduiking wettelijk minimumloon, misbruik premieafdracht, ontduiking van cao`s, gefingeerde dienstverbanden, migratieconstructies, internationale informatie uitwisseling, nationaal en internationaal transport. Dit resultaat is bereikt in overleg met verschillende Ministeries, ILT, alle erkende organisaties en de VERN.

Ik ga in het kort in op de te nemen maatregelen en wat het betekent.

Onkosten vergoedingen.

Onkostenvergoedingen die gebruikt worden om het loon aan te vullen die onder het wettelijk minimumloon liggen of onder cao vallen, worden nu aangepakt en is verboden.
Contante betalingen van de onkosten vergoedingen zijn nu verboden, alle betalingen moeten nu via de bank, dat gemakkelijker te controleren is. Over onkostenvergoedingen wordt geen belastingen betaalt en is op deze wijze een groot voordeel voor de werkgever en nadelig voor de werknemer. De onkostenvergoeding moet nu op de loonstaat vermeld worden, wanneer dit niet zo is kan de werkgever een bestuurlijke boete opgelegd worden met een nabetalingsverplichting. Over onkostenvergoedingen hoeft men geen belastingen te betalen, in feite doet men dus ook stelen van de staat.

Collegiale inhuur van chauffeurs.

Bij collegiale inhuur gaat het om het “tijdelijk” inzetten van chauffeurs bij wijze van hulpbetoon. Echter het woord “tijdelijk” is niet duidelijk. Als men bijvoorbeeld een transportbedrijf bezit in Nederland en het buitenland (postbus?), dan kan men 50 chauffeurs laten overkomen om hier tijdelijk te komen werken. Dit kan een week zijn of tien jaar, nu wordt er een limiet aangesteld, dan moeten de chauffeurs terug. Ook hier laat men chauffeurs werken voor een salaris die betaalt wordt volgens Oost-Europese normen, dit kan natuurlijk helemaal niet, hier is collegiale inleen van chauffeurs niet voor bedoeld.

Uitbreiding ketenaansprakelijkheid.

Met dit punt in het actieplan ben ik bijzonder gelukkig. Met de invoering van de algemeen ketenaansprakelijkheid voor loon, wil het kabinet opdrachtgevers en aannemers aanpakken die weten of zouden moeten weten dat op basis van de overeengekomen prijs voor de opdracht, niet het juiste loon kunnen ontvangen. Dit houd in dat als men een zeer lage ritprijs betaalt, men kan aannemen dat er nooit een fatsoenlijk loon aan de chauffeur betaalt kan worden. Men gaat nu via een civielrechtelijke aanpak of een bestuursrechtelijke aanpak afdwingen dat als de werkgever niet het juiste loon betaalt, de opdrachtgever nu aansprakelijk gesteld kan worden om het loon aan te vullen. Dit zal veel onrust geven bij de opdrachtgevers, want nu kunnen zij ook eindelijk aangepakt worden voor de onderbetaling van de chauffeurs. De verantwoordelijkheid gaat nu verder dan tot de poort.
Als men meer dan 25% van zijn werkzaamheden verricht in Nederland, dan kan dus de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden. Inzet van spotgoedkope chauffeurs binnen Nederland wordt nu een probleem. Ik hoop dat hier nu ook een preventieve werking vanuit gaat.

Internationale aanpak.

Schijnconstructies komen zowel nationaal als internationaal voor. Vaak zijn het grensoverschrijdende constructies. Om ze aan te kunnen pakken is internationale samenwerking noodzakelijk. Minister Asscher heeft met de volgende landen afspraken gemaakt, Polen, Roemenië en Bulgarije. Met Kroatië zal hij binnenkort om tafel gaan om afsluitende afspraken te maken. Welke afspraken zijn er gemaakt:

• Het versterken van gegevensuitwisseling voor de aanpak schijnconstructies.
• Het onderzoeken van handhaving op het gebied van premieheffing en minimumloon.
• Een betere informatievoorziening/voorlichting voor de komende arbeidsmigranten.
• Over arbeidsmarktkansen in Nederland.

Om deze schijnconstructies aan te pakken werken de Ministeries van Financiën, Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu samen.
Ook uitvoerders, inspectiediensten en sociale partners werken intensief samen met de Ministeries om deze valse constructies aan te pakken.
Op 1 november is al een speciaal team van 15 man start gegaan om illegale constructies aan te pakken. Meerdere inspecteurs zijn op dit moment in opleiding.

De Cyprusconstructie wordt op dit moment ook aangepakt door de SFB. Men heeft dit als illegaal bestempelt. Voor de transporteur is deze constructie een winst van 18.000 tot 20.000 euro per chauffeur. Voor de chauffeur betekent dit geen zekerheid bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw en verlies van de AOW met 2 procent, voor ieder jaar dat men in het buitenland werkt.

De Crim-comissie van het Europees Parlement heeft geconstateerd dat er 900.000 slaven in Europa werkzaam zijn. Slecht betaalt, slechte huisvesting, totaal geen rechten enz.
Men weet niet wat men er mee aan moet, het is een blunder.
Als meer wilt weten, op de web-site www.vern.nu kunt de uitgebreide rapporten terug lezen.

Dit is mijn laatste column van dit jaar, gelukkig had ik vele prettige berichten.
Volgend jaar blijft de VERN voor u vechten om de positie van de chauffeur en de transporteur te verbeteren.
Hierbij wens ik u en uwen, zeer prettige feestdagen.

Klaas de Waardt  

©stichtingchauffeurstoekomst.nl - 2016

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu