Digitac - Stichtingchauffeurstoekomst 2018

Ga naar de inhoud
TOT ZIENS
 
REVOLUTIONAIR!!  
 
CHAUFFEURSTOEKOMST DOET MÉÉR!!
 
CORRECT UITBETAALD WORDEN, WIE WIL DAT NIET!!
 
 
Digitac/bestuurderskaart(D/b) en Chauffeurstoekomst hebben de handen ineen geslagen en  zullen haar activiteiten verder ontplooien onder de paraplu van Stichting Chauffeurstoekomst  (SCT).  SCT verwelkomt D/b als gelijkwaardige partners om zo de strijd beter aan te kunnen
 
 
gaan tegen malafide werkgevers die frauderen/manipuleren met de boordcomputer(bc).  
 
 
ALS EXTRA SERVICE:  HET UITLEZEN VAN DE BESTUURDERSKAART!
 
 
Veel werkgevers verzuimen door geen ongeschoonde uitdraai te verstrekken conform CAO. Hierdoor is er al geen CAO- naleving, u moet hier nadrukkelijk om vragen! SCT biedt u nu de
 
 
mogelijkheid om de gegevens van de tachograaf, zoals door u bediend (wettelijk verplicht),  via de bestuurderskaart uit te lezen. Eventueel aangevuld met een standaard bezwaarschrift
 
 
voor uw werkgever.  
 
 
DONEER VOOR GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE
 
 
Indien u gebruik wilt maken van onze software om zo de gegevens van de tachograaf te verkrijgen kunt u éénmalig € 25 doneren. U komt dan op een lijst te staan zodat wij heel snel kunnen controleren of u hiervoor in aanmerking komt. In de hoop zoveel mogelijk chauffeurs
 
 
hiervoor te werven zodat we gedane- en toekomstige investeringen kunnen blijven financieren.                  
 
MET Z'N ALLEN KUNNEN WE VEEL, MÉÉR DAN WERKGEVERS VERWACHTEN!!
 
 
Alle anderen kunnen hier ook gebruik van maken tegen een vooraf vastgesteld tarief. Ook vakbonden, advocaten van rechtsbijstandverzekeringen etc. kunnen hiervan gebruik maken.
 
 
Wij vinden deze uitdraai die regelrecht vanuit de tachograaf op de bestuurderskaart komt  overtuigend bewijsmateriaal, temeer daar de tachograaf een geijkt instrument is waar niet mee
 
 
geknoeid kan worden. Voor een zuivere uitdraai dien je wel je tachograaf correct te bedienen, heel belangrijk!
 
 
U kunt uw donatie storten op rekeningno. NL35ABNA0484876546 ABN-AMRO, t.n.v. Stichting Chauffeurstoekomst onder vermelding van "Digitac".  
 
 
Voor het aanbieden van uw bestuurderskaart kunt u gebruik maken van ons e-mailadres: contact@chauffeurstoekomst.nl
 
Of vul het formulier op de contactpagina in
 
Terug naar de inhoud