Februari 2013 - Kopieën - Stichtingchauffeurstoekomst 2016 -2017

Stichting Chauffeurstoekomst
KVK 56199317 - Rechtspersoon
ABNAMRO reknr: NL35ABNA0484876546
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Collumn

Nederland in crisis! Hoe komen we daar uit?
Het MKB is de motor van de economie, maar…..
De economie krimpt, dat wil zeggen dat dat het totaal verdiende geld aan goederen en diensten in Nederland  kleiner wordt.  Om de economie te laten groeien zou er dus meer geld moeten worden besteed aan goederen en diensten.  Volgens oude economische regels zou de overheid bij een crisis de economie moeten aanzwengelen door meer te gaan besteden, en daardoor zou de staatsschuld tijdelijk oplopen. In tijden van economische hoogtij moet de overheid de economie juist temperen om inflatie te voorkomen. Dat kan door middel van lastenverhoging en daardoor kan de staatsschuld worden afgelost. Ten tijde van de veelgeprezen kabinetten Kok (Toen ging het immers goed met Nederland) had minister van financiën Zalm de mogelijkheid om de staatsschuld flink af te lossen. Maar nee hoor, hij legde zijn oor te luister bij rijke partijgenoten en verlaagde o.a. het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting van 62 naar 52%. Het gevolg was dat de economie overspannen raakte en we een enorme inflatie kregen, en nog erger de staatsschuld werd niet op orde gebracht voor slechte tijden. Momenteel zitten we midden in zulke slechte tijden en het huidige kabinet vertikt het om de economie uit het slop te halen. De staatsbegroting mag volgens Europese regels immers niet met meer dan 3% worden overschreden. Dat betekent  dat de overheid de economie nog eens extra gaat afremmen.
Maar gelukkig hebben we nog het MKB, de motor van de economie volgens eigen zeggen. Dus als de overheid  de economie niet op gang wil brengen dan moet het bedrijfsleven maar flink gas gaan geven. Ja hoor, volgens het MKB gaat het zo goed met de economie dat er geen goed personeel meer is te krijgen. Personeel wordt daarom met honderdduizenden uit MOE-landen (Midden- en Oost-Europese) gehaald. Zij nemen vrijwel altijd de arbeidsplaatsen in die eerder werden bezet door uitzendkrachten of mensen met een tijdelijk contract. Werknemers uit Oost-Europa moeten evengoed betaald worden als autochtonen, maar er is toch niemand die werkelijk geloofd dat dat ook gebeurd? Waarom zou je iemand evenveel betalen als je daar niet eens normaal mee kunt communiceren, en die als gevolg daarvan veel minder productief kan worden ingezet? Antwoord: Juist omdat ze de taal niet machtig zijn, wordt er enorm misbruik gemaakt van deze mensen: Ze weten niet wat ze moeten verdienen, ze kennen hun verdere rechten niet, ze moeten vaak veel harder werken dan een Nederlander en met de huisvestingskosten wordt ze in veel gevallen ook nog eens een poot uitgetrokken. Kortgeleden werd het zgn. ‘Polen meldpunt’ als zeer onbehoorlijk beschouwd door de politiek. Wanneer de PVV het ‘Meldpunt uitbuiting van Polen door Nederlandse werkgevers’ had genoemd dan hadden ze de spijker op de kop geslagen. Uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland zeker 6000 malafide uitzendbureaus werkzaam met ruim 100000 uitzendkrachten dan wel slachtoffers. Doet de politiek daar iets aan? Tot nu toe heel weinig want die 6000 waren er al in 2004. Nee, ze luistert liever naar de ondernemers. Zo hebben de werkgevers in de tuinbouw een akkoordje kunnen sluiten met de belastingdienst, nl: bij Oost-Europese seizoenarbeiders worden overuren niet extra belast als tegemoetkoming voor de reiskosten. Oftewel dit is pure discriminatie van de autochtone Nederlander. Wij moeten wel meer belasting betalen over overuren. Bovendien er zijn ruim 500000 werkloze Nederlanders. Al die werklozen kunnen heel snel het werk leren dat nu wordt verricht door pakweg 500000 mensen uit MOE-landen. Waarom zou je deze mensen dan bevoordelen? Dat onnodig heen en weer gereis is ook nog eens heel slecht voor het milieu!
Maar het kabinet doet nog meer voor de werkgevers om buitenlanders aan te trekken. Het ontslagrecht moest worden versoepeld, dat zou beter zijn voor de arbeidsmarkt. Inderdaad de markt waaruit een werkgever kan kiezen wordt veel groter want er gaan dan nog meer werklozen komen. Nergens is aangetoond dat dat beter is voor de economie. Duitsland heeft een nog strenger ontslagrecht en daar draait de economie veel beter. Als het wordt toegestaan zullen nog veel meer oudere werknemers worden ontslagen en vervangen door mensen uit MOE-landen.
De overheid en het MKB zijn wel uiterst kortzichtig en onverantwoord bezig. De economie kan alleen maar groeien als er meer geld wordt uitgegeven. Elke bezuiniging van de overheid of bedrijven betekent direct minder inkomsten voor andere werknemers of bedrijven. Deze mensen of bedrijven hebben op hun beurt weer minder geld te besteden en moeten dus ook gaan bezuinigen, enz., enz... Zo komt de economie in een neerwaartse spiraal.
Maar door de praktijken van het bedrijfsleven wordt die neerwaartse spiraal nog eens enorm versneld. Belastingbetalende werknemers worden ontslagen(1). Deze werknemers moeten een uitkering en kosten op die manier belastinggeld(2). De Oost-Europese werknemers die hun baan overnemen besteden het verdiende geld niet in Nederland(3). Nederland is veel te duur voor hen. Zij gaan om een aantal weken naar huis om daar het verdiende geld te besteden dat op die manier  verdwijnt uit de Nederlandse economie. Zodoende  kost elke Oost Europese werknemer de Nederlandse economie 3 keer geld.
Bernard Wientjes is kortgeleden voor de derde maal uitgeroepen tot meest invloedrijke Nederlander. Als hij dan zo invloedrijk is laat hem dan die invloed gebruiken om de economie te redden, en niet zoals hij nu doet afbreken. Het bedrijfsleven is nu alleen maar bezig met korte termijnpolitiek, nl bezuinigen. Het  denkt er totaal niet over wat daarvan de gevolgen zijn. Het gevolg daarvan is dat de ontslagen werknemers minder te besteden hebben. Maar die ontslagen werknemers zijn toevallig ook de consumenten die hun geld besteden bij het bedrijfsleven. En de consumenten worden al zo enorm gepakt door de regering met o.a hogere BTW en hogere eigen bijdrage voor ziektekosten, velen een lager pensioen en vele bedrijven willen korten op het loon. En nu wordt van huiseigenaren ook nog eens verlangt dat ze de hypotheek gaan aflossen. Zo blijft er wel erg weinig over om te consumeren!
Het MKB is dan misschien wel de motor van de economie. De consument zorgt  toevallig wel voor de benzine die die motor doet lopen!!!!
Als het kabinet en het bedrijfsleven niet onmiddellijk de consument op de eerste plaats zetten komt de economie zonder benzine te staan. In dat geval draag ik premier Rutte en VNO-NCW voorzitter Wientjes voor als “Meest destructieve Nederlanders van 2013!!!”.

G.J. Alkema
Grootegast

©stichtingchauffeurstoekomst.nl - 2016

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu