Loongebouw - Kopieën - Kopieën - Stichtingchauffeurstoekomst 2018

Ga naar de inhoud
TOT ZIENS
Actie
 
Het Chauffeurstoekomst Loongebouw Chauffeurs.
 
 
In het Vernieuwings traject voor de CAO Beroepsgoederenvervoer zijn er al geruime tijd informele gesprekken gaande tussen TLN en Vakbonden.
 
Deze gesprekken hebben al een aantal voorstellen opgeleverd waaronder een herinrichting van het loongebouw van FNV waar wij een aantal herberekende componenten van hebben gebruikt in ons loongebouw.
 
Een ander ingewikkeld onderwerp is de functiewaardering door het FUWA, de huidige waardering stamt nog uit 1976.
 
Een aantal van de vragen was, gaan we herwaarderen met de methode bakkenist uit 1976, of gebruiken we de ge-update versie uit 2005, welke gevolgen heeft dat en is wellicht een andere methode beter?
 
 
Veel vragen dus en zoals gebruikelijk in deze zaken nog veel meer antwoorden waar weer een onderzoek op gestart moet worden dat naar alle waarschijnlijkheid nog meer discussie stof op zal doen waaien.
 
 
Het hele gepolder overziend kwamen we tot de conclusie dat het geheel vrij omslachtig begint te worden, een bakkenistmethode die maar liefst rond de honderd parameters kent om een functie te bepalen en dan ook nog eens op basis van stellingen waar ons nuchtere chauffeurs verstand van zegt dat deze weinig met de werkelijkheid van doen hebben...Bureauwijsheden... een voorbeeld...
 
 
Volgens het Fuwa behoort het laden en lossen van rolcontainers tot “licht fysieke” arbeid, het laden met de hand tot “zware fysieke”arbeid en het beladen van een tankauto chemicaliën tot “geen fysieke belasting”...
 
                                                                                                             
 
Waarschijnlijk hebben deze mensen nog nooit de rolcontainers van onze Nederlandse grootgrutters gezien die geregeld aan de 500 kg zijn op niet al te gemakkelijk lopende wieltjes....waarschijnlijk ook nog nooit in een vloeistofdicht rubber pak en een gasmasker op, 4,5 uur in de brandende zon staan kijken bij een tankauto... en nog nooit een LZV hebben geladen met grote balen lege flessen die echter bijna niets wegen en dan ook bijna vanzelf er in waaien als de wind uit de goede hoek komt.....
 
 
Kortom, Chauffeurstoekomst zou Chauffeurstoekomst niet zijn als we geen poging zouden doen om een zinnige bijdrage te leveren, we zijn geen accountants en al evenmin afgestudeerd in ingewikkelde arbeidsmarkt verkenningen maar wel een enorme praktijkervaring in de transportsector en nuchter gezond verstand.
 
Hier onder het resultaat daarvan....
 
 
Vaak word er gezegt “Chauffeur is een eindfunctie” je doorloopt je tredeverhogingen tot je niet verder kan, je blijft dat stuur vasthouden in de hoop dat je werkgever het hoofd boven water houd en je enigszins ongeschonden je pensioen haalt waar dan hopelijk nog iets van over is en.... Thats It...
 
 
Het chauffeurs vak is in de huidige tijd allang niet meer wat het was, het ooit vrije beroep word steeds meer bëinvloed door toenemende regeldruk, efficiëntie, verkeersdruk etc, maar niet in het minst ook door razendsnelle ontwikkelingen in techniek, niet alleen de moderne vrachtwagens maar ook alle systemen die daar omheen hangen en niet in het minst van onze opdrachtgevers die ook steeds meer eisen op allerlei gebied, de chauffeur van vroeger word nu steeds meer een moderne roadmanager, één van de schakels in een steeds complexer wordende transportketen.
 
 
In de afgelopen jaren is er zwaar geconcurreerd op prijs, met als bijna vanzelfsprekend ook op arbeidsvoorwaarden waarbij het FUWA met ons huidige loongebouw een uitstekend middel bleek om loonkosten te drukken, massa’s chauffeur’s werden teruggeschaald van E naar D en anders wel de keien opgeschopt om vervangen te worden door MOE-Landers in loonschaal A --10 of iets daaromtrend.
 
Inmiddels weten we dat concurrentie op alléén maar prijs een heilloze weg is, de economie aantrekt en we afstevenen op een aanzienlijk chauffeurs-tekort door vergrijzing, en dat door arbeidsvoorwaarden die zo ongeveer dateren uit de steentijd er veel te weinig instroom van nieuwe chauffeurs is.
 
 
Met al deze factoren in ons achterhoofd zochten we niet naar een manier om zo goedkoop mogelijk te zijn maar hoe kostenefficiént kunnen we zijn, maw, hoe halen we de meeste en hoogste kwaliteit uit elke zuur verdiende transport euro, en niet alleen uit chauffeurs, maar ook uit de bedrijven waar deze werken want dat is nu zo’n beetje nog het enigste waar we de conccurrentie mee aankunnen, efficiëntie, kwaliteit en inovatie.
 
 
Het eerste deel vonden we in de loongebouw-voorstellen van het FNV waarin al een groot aantal berekeningen zijn verwerkt mbt het samenvoegen van de KNV en TLN loonschalen, dat was voor ons niet beslist noodzakelijk maar actuele cijfers geven iets realistischer  beeld, Als referentiepunt kijk je naar loonschaal CH6, dat is het voorheen D5 die theoretisch op 01-01-2017 zou ingaan. Voor de wakkeren onder ons die zeggen “daar klopt niks van” Inderdaad, we hebben een aantal aanvullingen/berekeningen weg gelaten.
 
 
Vervolgens zien we bijv achter schaal CH1 het salaris, daarnaast kolom met C rijbewijs en uiterst rechts de kolom CE rijbewijs, de vermelding “chauffeu..code95 algemeen”duid op een niet specifiek voor zijn functie opgeleide chauffeur die voldoet aan de minimale eisen voor de code95.
 
Als deze chauffeur om welke redenen dan ook geen specifieke scholing doet kan hij met tredeverhogingen stijgen tot&met schaal CH6.
 
                                                                                                            
 
In het voorbeeld zien we onder CH1 de loonschaal CH1+, de vermelding “Chauffeur..Functie-scholing / functie-vakdiploma”,
 
Hier gaat het om een specifiek voor zijn functie opgeleide chauffeur, je kan hier denken aan HACCP voor koelwagen of een scholing voor dagelijks onderhoud autolaadkraan.
 
Bij de vermelding “Functie-vakdiploma kun je denken aan ADR, diploma veevervoer, kortom, vakdiploma’s die die periodiek herhalings scholing vereisen en afgesloten worden met een examen om deze geldig te houden.
 
 
Deze + loonschalen zijn mogelijk verder uit te werken in delen, afhankelijk van de te stellen doelen.
 
Voorbeeld.
 
Doel is; twéé met goed gevolg afgesloten opleidingen en niet meer als 1 schade.
 
45% voor elke opleiding en 10% voor schadepreventie waarbij je kan varieren, bijvoorbeeld met het schaderisico van bepaalde activiteiten.
 
Ook in deze + schalen ga je stijgen door tredeverhoging t/m schaal CH6
 
 
De verdeling van de schalen is ruwweg als volgt opgezet, CH0, CH1, CH2 de nadruk op regionaal/nationaal, min of meer leerling schalen waarbij uitblinkers de kans hebben in de bijbehorende + schalen.
 
 
CH3, CH4, CH5 en CH6 is een mix van nationaal/internationaal, eigenlijk plus/minus in straal van 500 km rond Nederland, feit is dat in dit gebied het grootste deel van de Nederlandse chauffeurs actief is.
 
 
CH7 en CH8 is specifiek internationaal en/of zeer specialistisch werk.
 
Voorbeeld,
 
Een radioactief besmette neushoorn staat onbereikbaar in een Roemeens ravijn.......
 
Begenodigd: Een veewagen met ADR-uitrusting en 11 tons laadkraan,
 
Chauffeur met ADR, Dipl. Veevervoer en een TCVT Hijsbewijs...
 
 
Tot slot,
 
We hebben ons bewust beperkt tot chauffeurs omdat we daar de meeste kennis van hebben, volgens ons is het echter voor de hele sector geschikt.
 
Dit systeem staat of valt natuurlijk met de kwaliteit van scholing, we moeten af van “verplicht code 95 slaapklasjes” , van charlatans die snelle alles in één code95 verkopen, opwaardering en afsluiten met goed gecontroleerde toets is een must in deze.
 
 
Daarnaast willen we pleiten voor twéé betaalde en verplichte scholings-dagen per jaar, één dag te besteden aan Code 95, de andere dag aan eigen bedrijfs invulling... waarom dat?
 
 
Wij zijn van mening dat de grootste bundeling van kracht en kennis in de bedrijven zelf zit, gebruik deze dag om er dat uit te halen, de oudere chauffeurs met enorme ervaring, de jongeren die over het algemeen beter zijn met IT systemen, planners die inzage geven bevorderen van wederzijds begrip en communicatie etc etc..
 
‘WAT KOST DAT WEL NIET” horen we al... het is simpel, deze dagen inhouden op de SOOB-afdracht, aantal chauffeurs aanmelden, geen oeverloze subsidieaanvragen, soob geld inzetten aan de bron, waar het tenslotte voor bedoeld is.
 
 
Bij dit alles kan natuurlijk een beetje controle en handhaving geen kwaad, uit ervaring weten we dat we met ons allen in deze sector altijd wel een beetje boefjes blijven....
 
 
Met dit loongebouw hebben we geprobeerd werknemer en werkgever het gereedschap in handen te geven om zelf invloed uit te oefenen op je loon, ontwikkeling en wat een gezamelijk doel moet zijn, een gezonde onderneming in een gezonde sector waar het goed werken is.
 
Stichting Chauffeurstoekomst                                                       
 
 
[image:image-0]
[image:image-1]
[image:image-2]
                         
        

Terug naar de inhoud