Mei 2013 - Kopieën - Stichtingchauffeurstoekomst 2016 -2017

Stichting Chauffeurstoekomst
KVK 56199317 - Rechtspersoon
ABNAMRO reknr: NL35ABNA0484876546
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Collumn

WELKOM IN DE BANANENREPUBLIEK TRANSPORTSECTOR

Al heel lang vragen wij ons af waarom er niet gehandhaafd wordt, met verbazing heb ik me door het jaarverslag inspectie SZW geworsteld en kom tot de conclusie dat Transport wat betreft handhaving en controle een zeer lage prioriteit geniet van deze inspectie.

In 2012 waren er in de transportsector maar 6 zaken waar een overtreding werd geconstateerd. Dan vraag ik me af zouden al die transportbedrijven die verschillende nationaliteiten in dienst hebben, direct of indirect,  netjes volgens de CAO betalen? En wanneer deze mensen ingehuurd zijn, dat ze dan netjes in ieder geval de basisarbeidsvoorwaarden van onze CAO betaald krijgen? Ik heb een sterk vermoeden dat dit hoogst waarschijnlijk niet het geval is, sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat dit niet het geval is. Waarom wordt er dan niet gehandhaafd, de wet is er toch voor iedereen of is de transportmaffia hiervan vrijgesteld?

Het inspectieteam van SZW heeft zelfs een Champignons Interventieteam opgericht om in deze subsector van de Land- en Tuinbouw de hardnekkige arbeidsmarktproblemen te lijf te gaan. En ook in de binnenvaart en de schoonmaaksector wordt er stevig gecontroleerd. Zouden ze ook geen Transport Interventieteam kunnen oprichten, want zoals een vakbondsman laatst in een radio- uitzending vertelde dat het in de transportsector een "pleurisbende " is. Bijna iedere transporteur heeft wel via via te goedkope mensen in dienst, hierdoor is er een forse verstoring op de arbeidsmarkt, waarbij nogal wat werkgevers een groot financieel voordeel behalen.

De Inspecteur- generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid slaat zich op de borst omdat  het bedrag aan opgelegde bestuurlijke boetes met €14,6 miljoen  boven het eerder voorziene bedrag van € 27,9 miljoen is uitgekomen.

Beste Inspecteur- generaal ga eens goed rondneuzen in de transportsector en handhaaf de wetten Waadi, WAV, WML en tal van andere wetten die voortvloeien uit Europese Verordeningen. Het bedrag van bestuurlijke boetes zal waarschijnlijk vertienvoudigen, de belastingbetaler zal u dankbaar zijn.

De Inspectie SZW zegt dat men overleg en data- informatie uitwisselt met andere Europese inspectiediensten en sociale partners voor het toezicht houden  op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Het gaat vooral om de vraag of een bedrijf in dat vestigingsland wel reële economische activiteiten ontplooit, om na te gaan of het bedrijf geen postbusonderneming is en of de arbeidscontracten wel echt zijn.

Ik heb mijn bedenkingen, want zolang er nog Cypriotisch gekentekende vrachtwagens in Nederland rondrijden van een Veenendaalse transporteur met Roemeense chauffeurs ben ik bang dat we nog wel even een bananenrepubliek blijven.

Met strijdige groet,
Kasper.

©stichtingchauffeurstoekomst.nl - 2016

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu