Speciale dingen om te onthouden - Stichtingchauffeurstoekomst 2018

Ga naar de inhoud
TOT ZIENS
Meld je aan voor de Nieuwsflits


8-10-2018
8-10-2018
Laatste ontwikkelingen
OORZAAK EN GEVOLG
POLITIEK STATEMENT:  WEGKIJKEN IS FATALISTISCH!

OKTOBER 2017

De transportsector is verziekt en wordt opgeofferd ter wille van een elitegroepje Eurofielen in Brussel. De chauffeurs zijn niet gelukkig met de Midden- en Oost-Europese (MOE)collega’s die de markt overspoelen, temeer daar dit, nog afgezien van het banenverlies hier, oneerlijke concurrentie in de hand werkt. Niet minder belangrijk zijn de gevolgen voor het brede publiek, namelijk gevaarlijkere wegen en sociale afbraak door fraude. De geïmporteerde goedkope chauffeurs, (er worden zelfs werkkrachten ingevoerd vanuit de Filipijnen) betalen hier immers geen belastingen en geen sociale bijdragen, waardoor de overheid mega- inkomsten misloopt, nog afgezien van de extra werkeloosheidsuitkeringen die ze moeten betalen omwille van de nationale vrachtwagen- chauffeurs die hun werk verliezen.
Meerdere sectoren ondervinden last van goedkoop geïmporteerde MOE- landers, maar in de transport bereikt het eenzame hoogten en bovendien heeft het daar ook een pijnlijk raakvlak met onze verkeersveiligheid van elke dag. En eigenlijk gaat het nog veel dieper. De uitbuiting van de MOE- chauffeurs symboliseert het failliet van de Europese gedachte. Wat men de mensen ook wijsmaakt, de voorspoed die het nieuwe Europa ons zou brengen, is er niet gekomen. Integendeel zelfs, ons sociaal systeem, gebaseerd op een fair fiscaal systeem en brede solidariteit, staat op barsten en dat komt door uitwassen zoals in de transportsector.
De verkeersveiligheid is één zaak, maar daar bovenop richt dit soort fraude ook enorme maatschappelijke schade aan.
Slechts op korte termijn, worden hier de grote jongens in de sector beter van, de jongens van het grote geld die alles al hebben en nog meer willen. Fatsoenlijke ondernemers die correct willen werken en hun sociale verantwoordelijkheid willen nemen, worden steeds meer onder druk gezet om ook al was het maar een beetje te frauderen, want anders mogen ze hun bedrijf sluiten, vanwege de oneerlijke concurrentie. Als anderen door zwaar te frauderen, mensen als afval behandelen en daardoor de verkeersveiligheid in gevaar brengen hun diensten goedkoper kunnen aanbieden, dan blijven de fatsoenlijke ondernemers met lege handen achter. In de bouw en bij de industriële dienstverlening gaat het niet anders. Wat is er gebeurd? Men heeft het openbreken van de Europese markt naar het Oosten toe handig verkocht. Het idee was om de levensstandaard en dus het consumentenpotentieel in landen als Polen, Hongarije, Slowakije, Bulgarije, Roemenië etc., te verhogen. Daartoe zouden we hier in eerste instantie enigszins moeten inleveren door import van goedkoper geproduceerde produkten toe te staan, maar dat zouden we recupereren door op onze beurt onze produkten en diensten daar te verkopen. Dat eerste deel is doorgegaan, op grote schaal zelfs, het tweede niet. Wat de grote bonzen hebben gedaan, is ervan profiteren om goedkoper te produceren en goedkopere arbeidskrachten in te huren. Bedrijven verhuisden naar daar, kregen daar zelfs premies voor en goedkope arbeidskrachten werden naar hier geëxporteerd, waarbij hier nog meer banen verloren gingen en er dermate wordt gefraudeerd dat de fiscale en sociale inkomsten van de West-Europese landen zienderogen achteruit gaan. Bovendien betekende die export aan goedkope arbeidskrachten een drainage voor het beschikbare arbeidspotentieel in die MOE- landen, zodat al wat daar wordt opgebouwd, gebeurt met geld van hier, zonder dat daarvoor enige compensatie komt of zal komen.
En dan nog de manier hoe we met deze MOE- landers omgaan. In Europa gelden strikte normen voor bijvoorbeeld het houden van fokzeugen. Het staat netjes genoteerd hoeveel
ruimte die moeten hebben en welke minimale hygiënische voorzieningen er moeten zijn. Dat is niet het geval voor die goedkope arbeidskrachten, zowel in de transport als in andere sectoren. Die mensen moeten dikwijls leven in omstandigheden waarvan je terecht schande zou spreken als het om dieren zou gaan. Waarom stelt niemand daar vragen bij? Iedereen weet het, maar iedereen is kennelijk blind, doof en stom en voor de uitbuiter geldt alleen maar zijn gewin!
En de betrokken chauffeurs?..............., die hebben geen enkel verweer. Al wat die mensen willen, is meer verdienen dan ze in hun eigen land doen. Voor ons is dat een aalmoes, voor hen serieus geld. Protest wordt niet zelden gewelddadig in de kiem gesmoord. Ik herinner me Poolse chauffeurs die in Nederland het werk wilden neerleggen. Tot er een paar potige Oekraïners op het toneel verschenen en die mensen in elkaar sloegen. Ik ken een Roemeense mensenrechtenactiviste die opkomt voor betere werkomstandigheden en al evenzeer in elkaar werd geramd. Want vergis je niet, in het kielzog van al die goedkope arbeidskrachten en al die fraude, lift de misdaad mee. Waar er een frauduleuze euro meer valt te verdienen, daagt al snel ook de maffia op, van elke nationaliteit. Om het nog maar niet te hebben over de mensen-, drugs- en sigarettensmokkelaars die op grote schaal misbruik maken van de fraude in de transportsector.
Het excuus wat de grote transportbaasjes gebruiken is vaak dat er heel veel gezinnen afhankelijk van hem zijn en hij dus een grote sociale verantwoordelijkheid heeft. En stelt zich dan gelijk de vraag waarom hij ook nog eens belasting zou moeten betalen? Nou hierom nl: voor de Nederlandse gezinnen die geen degelijk inkomen meer hebben omdat hij gebruik maakt van goedkope MOE- werkkrachten. Voor de arbeiders in zijn bedrijven, die geschoold werden op scholen, betaald door de gemeenschap. Voor de wegen die onderhouden moeten worden op kosten van de samenleving. En indien je ziek wordt, geholpen wordt door de beste specialisten, opgeleid op kosten van de gemeenschap, in de beste ziekenhuizen van Nederland ook allemaal betaald door de mensen die hun belastingen correct betalen. Denk daar maar eens over na! We ondergraven steeds meer onze eigen gemeenschap en de politici blijven passief of werken er zelfs aan mee. Gewetenloze managers blijven maar ‘besparen’, blijven maar duizenden gezinnen zonder inkomen zetten en de samenleving naar de vaantjes helpen, met als enige doel hun jaarlijkse bonus. En loopt het verkeerd, dan trekken ze naar een ander bedrijf om daar precies hetzelfde te doen, want dat soort zorgt voor elkaar. Ze worden zelfs extra betaald om hun geweten het zwijgen op te leggen en het vuile werk van de grote financiële jongens te doen. Net als politici die elkaar, als ze electoraal niet meer aan de bak komen, postjes blijven toeschuiven. Iedereen handelt op zeer korte termijn, zonder zich te bekommeren om het bredere plaatje, laat staan de toekomst.
We hebben die goedkope arbeidskrachten nodig om onze economie draaiende te houden, wordt er gezegd.  
Onzin, de enige reden is de zakken van diegenen die al stinkend rijk zijn, nog meer vullen. Net zoals is gebeurd toen in de jaren zestig goedkope arbeidskrachten uit Turkije, Marokko en noem maar op naar hier werden gehaald. Nu we geconfronteerd worden met de enorme puinhoop waar dat op uitgelopen is, wordt er niemand verantwoordelijk gesteld. Het zijn dezelfden die nu het graf delven van Europa. Al krijgen die onverzadigbare geldwolven ooit de rekening gepresenteerd want wie zal hun produkten nog kopen als de middenklasse is verdwenen, een proces dat volop aan de gang is? Henry Ford wist het al. ‘Als ik veel auto’s wil verkopen, moet ik zorgen dat de mensen die ze maken voldoende verdienen om ze zelf ook te kopen’, was zijn terechte redenering. Dat is men kennelijk vergeten. Men ondergraaft dus niet enkel de samenleving, maar ook zichzelf. Nu zwijgt de meerderheid van de mensen nog omdat ze schulden hebben, een huis en een auto moeten afbetalen en stilletjes hopen dat zij aan de algemene verpaupering zullen ontsnappen. Maar ooit zullen ze niets meer te
verliezen hebben, en dan dreigen er ook voor de grote jongens, grote problemen. Men geeft tegenwoordig makkelijk af op de vakbonden, maar eigenlijk hebben we ze meer dan ooit nodig!
Kan de situatie worden teruggedraaid?
Dat is zeer de vraag. Dit politieke statement stellen wij op omdat we willen dat er iets wordt gedaan aan het gefraudeer in de transportsector, aan het behandelen van mensen als zijn ze nog minder dan vee, aan de misbruiken en overtredingen die resulteren in levensgevaarlijke verkeerssituaties. Ik heb het al eerder gezegd: de wetten en Europese richtlijnen om dit allemaal in goede banen te leiden zijn er, alleen worden ze niet toegepast en nog minder gecontroleerd, laat staan gesanctioneerd. Het zal al een politicus met ballen aan zijn lijf moeten zijn die daar nog verandering in kan, wil of durft te brengen!
Namens Stichting Chauffeurstoekomst,
J.H.(Loek) Koenders (vz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_HTML-kleuren   
'Boetes voor transportbedrijven die hun chauffeurs uitbuiten een lachertje'
En daarmee in feite alle chauffeurs uitlachen, immers de club van Edwin Atema, VNB/FNV, die veel tijd, geld en moeite steken in het blootleggen van deze misstanden word gefinancierd vanuit het SOOB-fonds waar wij met ons allen aan meebetalen.
Het heeft er dan ook alle schijn van dat de overheid meer belang heeft bij het faciliteren van een zo goedkoop en efficiënte transportsector dan het borgen van f...atsoenlijke arbeidsvoorwaarden en verkeersveiligheid.

>
>
Terug naar de inhoud