Position Paper - Kopieën - Stichtingchauffeurstoekomst 2018

Ga naar de inhoud
TOT ZIENS

POSITION PAPER. STICHTING CHAUFFEURSTOEKOMST
WIE ZIJN WE
Stichting Chauffeurstoekomst is opgericht op 5 oktober 2012 door een zevental beroepschauffeurs met de bedoeling een kritische stem te laten horen vanaf de werkvloer naar tal van platforms, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, media, politiek en aanverwante instellingen die direct of indirect invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden van werknemers in het beroepsgoederenvervoer.

ONZE DOELSTELLING.
Het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in het beroepsgoederenvervoer in de breedste zin des woords.
HOE FUNCTIONEREN WIJ EN HOUDEN WE FEELING MET ONZE ACHTERBAN  

Allereerst via onze website, www.chauffeurstoekomst.nl en daarnaast zijn we ruim aanwezig op social media.
Twitter (Chauffeurstoekomst@Samen_Sterk) en Facebook (Chauffeurstoekomst Samen Sterk) zijn belangrijke hulpmiddelen in het onderhouden van ons contact met de achterban.
Naast de hoofdpagina op Facebook zijn er nog een paar thema pagina’s,
Your Future, Drive it. chauffeurstoekomstvacature/transportpage. Dit is een pagina waar zowel werkgevers en werknemers koste(n)loos en op een snelle, actuele wijze hun gegevens uit kunnen wisselen m.b.t. vraag en aanbod op de vacaturemarkt.
Jouw "chauffeurstoekomst" maak JIJ zelf.
Dit is een pagina met als thema de CAO vernieuwing, je kan er reageren op stellingen of er zelf 1 posten.
Daarnaast hebben we de pagina Chauffeurstoekomst Name and Shame gelanceerd waar jullie zelf melding kunnen maken van malafide werkgevers, cabotage overtreders, uitvlaggers, uitbuiters, social dumping etc. inclusief beeldmateriaal.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de problematiek met de uitwijkende MOE- landchauffeurs, die in de grensgebieden een soort van No Man' s- land aan het creëren zijn om zo de wekelijkse rusttijd van 45 uur te ontwijken in de ons omringende buurlanden, met uiteraard alle ongewenste en onmenselijke uitwassen.

Chauffeurstoekomst Cabotage Topic een pagina met info en een aantal stellingen over cabotage waar je je mening op een stelling kan geven of kan reageren op reacties van anderen
Belangrijkste in het hele social media verhaal zijn de chauffeurs zelf, immers zonder de input van al onze volgers zouden deze pagina’s geen bestaansrecht hebben.
WAT DOEN WE NOG MEER

• Het bespreekbaar maken van Gelijk werk Gelijk loon
• Het bezoeken van plaatsen waar misstanden zichtbaar zijn en openbaar maken m.b.t. illegale cabotage, sociale dumping etc,
• Het deelnemen, opzetten cq voortouw nemen alswel promoten van diverse acties en discussies in de diverse media zowel op radio en tv maar ook in de politiek en niet te vergeten binnen de vakbonden zelf, waarin een aantal bestuursleden van de Stichting een kaderfunctie hebben.
• Het verstrekken van CAO-gelieerde informatie aan een ieder die daarom vraagt en via de website www.chauffeurstoekomst.nl.
• Het controleren van salarisstroken en het eventueel opstellen van een loonvordering
• De schimmige constructies en onduidelijkheden bij het Pensioenfonds Vervoer bespreekbaar en transparant te maken.
• Meer transparantie m.b.t. de SOOB subsidies (140 miljoen in 3 jaar).

Zoals al eerder vermeldt zijn er een aantal bestuursleden die een kaderfunctie bekleden bij het CNV en als zodanig deelnemen aan de CAO onderhandelingen en de CAO delegatie alsmede ook zitting nemen in tal van andere commissies van het CNV.

Dat wij met al onze activiteiten bij vele bobo's niet geliefd zijn moge duidelijk zijn maar gelukkig kunnen we zeggen dat we onafhankelijk zijn, niet gecorrumpeerd door wat voor dictaten, financiën of partijpolitieke spelletjes dan ook en dat we daarmee wel succesvol zijn. De sector kan niet meer om Chauffeurstoekomst heen. Wij hebben ons nut bewezen en wij zullen gewoon doorgaan ondanks dat wij voor vele bobo' s een nagel aan hun doodskist zijn en ze ons liever kwijt dan rijk zijn!
Nog even ter verduidelijking: wij zijn gewoon chauffeurs niets meer of minder en wij knokken gewoon voor ons eigen recht van bestaan in deze sector, dus geen mooie baantjes geen dikke leasebakken incl. telefoon en riante onkostenvergoeding. Nee, wij zijn gewoon chauffeurs die alle risico lopen, die horen bij het fenomeen "je nek durven uitsteken" en daar veel energie en vrije tijd in steken! Wij zijn niet bang voor de discussie en de strijd voor ons aller bestaan en daarmee hopen we onze achterban te bereiken om te laten zien waar we (met z'n allen) toe in staat zijn.
Als jullie ons willen steunen, kun je een willekeurig bedrag overmaken op naam van Stichting Chauffeurstoekomst, ABNAMRO rekeningno. NL35ABNA0484876546. We zouden je daar erg dankbaar voor zijn, zodat we onze strijd kunnen voortzetten.
Wij willen wel benadrukken dat wij zeker zonder jullie inzet niets waard zijn.
Immers luidt onze slogan nog steeds: "alleen ben je niets, maar samen staan we sterk"!

Met altijd strijdbare groet,
Stichting Chauffeurstoekomst
JH(Loek) Koenders , voorzitter.
Terug naar de inhoud